Sveštenik u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je duhovni vođa i služitelj svetih tajni. On je posrednik između vernika i Boga, sa ulogom da vodi i podržava svoju zajednicu kroz različite aspekte verskog života.

Sveštenik obavlja različite liturgijske obrede, uključujući Božansku Liturgiju - centralnu liturgijsku službu Pravoslavne Crkve, kao i krštenja, venčanja, sahrane i ispovesti. Pored toga, sveštenik često vrši blagoslove - na domovima, ljudima, hrani i raznim predmetima.

Jedna od glavnih dužnosti sveštenika je tumačenje i objašnjavanje Svete Pisma vernicima. On pruža duhovno vođstvo, savetuje o moralnim i duhovnim pitanjima i pomaže vernicima da razumiju i primenjuju verske doktrine u svom životu.

Sveštenici su takođe zaduženi za pastoralnu brigu o članovima svoje parohije, što uključuje posete bolesnicima i nemoćnima, pružanje podrške onima kojima je potrebna i rad sa mladima i decama.

Da bi postao sveštenik, osoba mora biti muškog pola, krštena i miropomazana u pravoslavnoj crkvi, morala bi da ima nepokudan moralni karakter i da je završila bogoslovsku školu. Takođe, sveštenik mora da bude oženjen.

Sveštenici u Srpskoj pravoslavnoj crkvi rade pod autoritetom episkopa, koji je na čelu eparhije, odnosno crkvene provincije. Oni su obavezni da se pridržavaju kanona i discipline Pravoslavne crkve.

Osim gore pomenutih dužnosti, sveštenici u Srpskoj pravoslavnoj crkvi imaju i značajne administrativne dužnosti. Oni vode evidenciju o krštenjima, venčanjima i sahranama, upravljaju crkvenim finansijama i održavaju crkvene objekte. Sveštenici takođe organizuju crkvene proslave, litije i hodočašća.

Sveštenik ima dužnost da pruži primer dobrog hrišćanskog života svojoj zajednici. Oni treba da budu primeri molitve, ljubavi prema Bogu i bližnjem, strpljivosti, samilosti, posta i pokajanja. Oni moraju da budu dostupni svojim vernicima u svim trenucima, ne samo u doba krize, nego i u svakodnevnom životu.

Sveštenici su takođe često angažovani u širem društvu, gde mogu da služe kao most između Crkve i zajednice. Oni mogu da učestvuju u humanitarnim aktivnostima, socijalnom radu, obrazovanju i slično.

Konačno, sveštenik je taj koji održava živom duhovnu tradiciju i istorijsku baštinu Crkve, prenoseći je na naredne generacije vernika. Svaki sveštenik je deo neprekinutog lanca duhovnog nasleđa koje seže sve do vremena apostola, a kroz svoju službu on nastavlja tu tradiciju.