Postavljanje pravoslavnih ikona u stanu ili kući treba da bude na istočnom zidu počasne, glavne prostorije.

Međutim, pošto se ni stambene zgrade, a ni porodične kuće, ne orjentišu kao Pravoslavni hramovi (istok-zapad) , često nije moguće da istočni zid bude prazan, da bi se na njemu postavile ikone. Ponekad su na toj strani prozori, vrata, ili jedina mogućnost gde postaviti nameštaj. U tom slučaju ikone treba postaviti na južni ili severni zid, a potpuno izbegavati stavljanje na zapadni zid.

Hrišćani se mole kod kuće, kao i u hramu, okrenuti prema istoku.

Postavljanje ikona na zid ima svoja pravila. Opet se treba ugledati na hram i poštovati pravilo rasporeda ikona na ikonostasu. Ako u vašem stambenom prostoru posedujete ikone Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice, Ikonu krsne slave treba ih postaviti u sledećem rasporedu:

Ikonu Gospoda Isusa Hrista treba postaviti u sredinu, levo (vaša leva strana kada gledate u ikonu) treba postaviti ikonu Presvete Bogorodice, a desno porodičnu ikonu Krsne slava.
U koliko imate samo ikonu Gospoda Isusa Hrista, ili samo Presvete Bogorodice, onda ikona Krsne slave treba da se stavi sa leve strane.

Slavska ikona je u sredini ako imate više ikona svetih Božijih, a njihove će te ikone staviti levo i desno od slavske ikone. A ako uz njih imate i ikone Gospoda Isusa Hrista i Presvete Bogorodice, njih možeš postaviti iznad ovih ikona.

Takođe i estetika može uticati na pravilo postavljanja ikona. Ako je, na primer, slavska ikona znatno veća (ali i znatno manja) od ikona Gospoda Isusa Hrista i Presvete Bogorodice, ona iz estetskih razloga može biti u sredini i pred njom će goreti i kandilo.


Preuzeto sa sajta www.svetosavlje.org