Sveti Nikolaj Žički i Ohridski pitao je: „Srbine brate, gori li u tebi kandilo vere? Da li još gori kandilo vere unutra u duši tvojoj? Da li imaš dovoljno ulja u kandilu tvome, da li je svetlo unutra u duši tvojoj?“.

Reči Sv. Nikolaja Srpskog, koji je  očinski ukazivao šta je Spasonosno za dušu Srbinovu, i danas podsećaju. Kao što kazuju da su  porodica i porodični dom - Srbinova mala crkva.

A ta mala crkva  Srbinova, ma gde se nalazio, nezamisliva je bez  kandila, svećnjaka, kadionice i kutije za tamjan. Uz slavsku ikonu, svakako.

Ovaj model kandila je od metala, izrađen je tradicionalnom tehnikom izrade. S pravom ga, zato,  nazivaju  srpskim kandilom.  Bogata ornamentika, oblik  i detalji podsećaju na starodrevna kandila u najvećim pravoslavnim hramovima. Kandilo je ukrašeno likom Presvete Bogorodice  i sibolom Pobede - Krstom. Sa velikom pažnjom, ali i uspehom, urađeni su tri ukrasna lanca na kojima visi kandilo, okačeno za držač, koji pleni bogatstvom detalja. Među kojima se ističe grozd, toliko prisutan, ne samo u srpskoj tradiciji, već i u svetootačkoj literaturi koji simobolizuje Vinograd Gospodnji. A Vinograd Gospodnji je narod koji  sledi  Spasitelja, koji je na Krstu pobedio smrt.

Svećnjak je izrađen istom tehnikom kovanja, tako da čini neraskidivo jedinstvo sa kandilom. Obe strane su ukrašene likom Majke Božije i Krstom. Bogatstvo detalja na svećnjaku čini ga predmetom visoke umetničke izrade.

Kadioni miris pominje sve još u Svetom Pismu, a srpska poezija, prepuna je detalja o kađenju. Srbinov porodični dom, ta mala crkva, vekovima  se kadi, ne samo o velikim praznicima, već i prema duhovnoj potrebi svakog verujućeg. Kadionica je od metala, izrađena je istim stilom  kovanja, kao  kandilo i svećnjak. Ornamentika,  ukrasi, i vešto odabrana razmera, izazivaju osećaj da su i kandilo, i svećnjak,  i kadionica iskovani od ostog komada.

Kutija za tamjan, urađena je istim stilom, sa klizajućim poklopcem, na kome je izobražen lik Majke Božije sa Bogomladencom, Isusom Hristom, Sinom Božjim.

Ova četiri predmeta neka pomognu da se razgori i nikad ne ugasi  kandilo Vere, unutra,  u duši Srbinovoj.

Podaj Gospodi!