Svaki hrišćanski dom treba da ima ikonu svoje Krsne slave. Pored ikone Krsne slave, poželjno je da u kući stoji ikona Gospoda Isusa Hrista Spasitelja i Presvete Bogorodice, a može i ikona nekog drugog svetitelja koji se u tom domu posebno poštuje. Ikona se postavlja u najsvečanijoj prostoriji, trpezariji ili dnevnoj sobi, na istočnom ili zapadnom zidu (Ako su na istočnoj strani prozori ili ako je na toj strani veliki regal, može se postaviti i na severnom i južnom zidu), bitno je da ikona bude na počasnom mestu. Nikako ikonu stavljati iza ormara, vrata ili nekog drugog nameštaja. Ikona i kandilo treba da budu na mestu, svima vidljivi, i  da im se može prići, prilikom kađenja, a da se može prislužiti i kandilo. 

  • Kandilo se postavlja ispred ikone, i podesiti ga tako da čaša kandila bude u visini trećine ikone odozdo, da svetlost iz kandila osvetljava lik svetitelja. U čašu obavezno sipati trećinu vode, a zatim ulje. Na površinu ulja postaviti plovak, staviti u njega fitilj (žižak). Voda u kandilu je neophodna da se čaša od kandila ne zagreje suviše i da ne dođe do prskanja čaše, i požara. Fitilj (žižak) u kandilu paliti šibicom ili upaljačem.
  • Kandilo se prislužuje uoči ili na dan svakog praznika i svake nedelje, a može se prisluživati svakodnevno.
  • Oni koji imaju u kući kandilo znaju kakvu neponovljivu duhovnu atmosferu uoči praznika ili nedelje stvara drhtavi plamičak kandila. Naročito se to urezuje u detinju dušu, i ostaje kao najdraža uspomena iz detinjstva do kraja života. 

Zašto se prislužuje kandilo ispred ikone?

  1. Da svetlost u kandilu služi kao opomena (ukor) za naša tamna, tj. grešna dela, zle pomisli i želje. 
  2. Da naša duša bude čista i svetla kao plamen u kandilu. 
  3. Da to bude naša mala žrtva Bogu, koji se žrtvovao za nas. Jedan mali znak velike blagodarnosti i svetle ljubavi naše prema onome od koga u molitvi prosimo, molimo i život i zdravlje. 
  4. Da svetlost u kandilu bude „strašilo“ zlim silama. 
  5. Da nas podseti na svetlost karaktera i života onog svetitelja pred kojim prislužujemo kandilo. 

Kada se postavi plovak u kandilo, metalni deo ide gore, a pluta dole. 

Ako neko ima ikonu Krsne slave i ikone drugih svetitelja ili ikone Bogorodice i Gospoda Isusa Hrista, kandilo se uvek stavlja ispred ikone Krsne slave. 

Protojerej Srećko Zečević 

Episkop Nikolaj, Sabrana dela, Diseldorf 1977. 

Protođakon LJubomir Ranković, Srpske slave i verski običaji, Valjevo, 1995.