Svaki hrišćanski dom treba da ima ikonu svoje Krsne slave. Pored ikone Krsne slave, poželjno je da u kući stoji ikona Gospoda Isusa Hrista Spasitelja i Presvete Bogorodice, a može i ikona nekog drugog svetitelja koji se u tom domu posebno poštuje. Ikona se postavlja u najsvečanijoj prostoriji, trpezariji ili dnevnoj sobi, na istočnom ili zapadnom zidu (gde mogućnosti ne dozvoljavaju, npr. ako su na istočnoj strani prozori ili ako je na toj strani veliki regal, može se postaviti i na severnom i južnom zidu), ali je bitno da ikona bude na počasnom mestu. Nikako ikonu stavljati iza ormara, vrata ili nekog drugog nameštaja. Ikona i kandilo treba da budu na mestu, svima vidljivi, i  da im se može prići, prilikom kađenja, a da se može prislužiti i kandilo. 

Kandilo se postavlja ispred ikone, i podesiti ga tako da čaša kandila bude u visini trećine ikone odozdo, da svetlost iz kandila osvetljava lik svetitelja. U čašu obavezno sipati trećinu vode, a zatim ulje. Na površinu ulja postaviti plovak, staviti u njega fitilj (žižak). Voda u kandilu je neophodna da se čaša od kandila ne zagreje suviše i da ne dođe do prskanja čaše, i požara. Fitilj (žižak) u kandilu paliti šibicom ili upaljačem. 

Kandilo se prislužuje uoči ili na dan svakog praznika i svake nedelje, a može se prisluživati svakodnevno. 

Oni koji imaju u kući kandilo znaju kakvu neponovljivu duhovnu atmosferu uoči praznika ili nedelje stvara drhtavi plamičak kandila. Naročito se to urezuje u detinju dušu, i ostaje kao najdraža uspomena iz detinjstva do kraja života. 


Zašto se prislužuje kandilo ispred ikone?

  1. Prvi razlog je da nam svetlost u kandilu služi kao opomena (ukor) za naša tamna, tj. grešna dela, zle pomisli i želje. 
  2. Da naša duša bude čista i svetla kao plamen u kandilu. 
  3. Da to bude naša mala žrtva Bogu, koji se sav žrtvovao za nas. Jedan mali znak velike blagodarnosti i svetle ljubavi naše prema onome od koga u molitvi prosimo i život i zdravlje. 
  4. Da svetlost u kandilu bude strašilo zlim silama. 
  5. Da nas podseti na svetlost karaktera i života onog svetitelja pred kojim prislužujemo kandilo.


Izvor:
Episkop Nikolaj, Sabrana dela, Diseldorf 1977. 

Protođakon LJubomir Ranković, Srpske slave i verski običaji, Valjevo, 1995.

Protojerej Srećko Zečević