Kod nas, hrišćana, hramom se naziva posebno zdanje, mesto, posvećeno Bogu, u kome se verujući sabiraju radi uznošenja zajedničkih molitava Bogu.

Najvažniji deo hrišćanskog hrama je oltar. Naziv oltar potiče od latinskog alta ara – uzdignuti, uzvišen žrtvenik. Prema običaju drevne Crkve oltar je uvek bio smešten u polukrugu na istočnoj strani hrama. Glavni deo oltara čini Sveti Presto. U prvim vekovima hrišćanstva u podzemnim, katakombnim crkava kao Presto služio je grob mučenika. U najstarijim crkvama koje su građene iznad zemlje počeli su da podižu Prestole na jednom ili četiri postolja: pravili su ih od drveta, u vidu običnog stola, a kasnije i od dragocenih metala, kamena i mermera. Simbolika: Presto označava nebeski Presto Božiji, na kome je tajanstveno prisutan Sam Gospod Svedržitelj. On se takođe naziva "žrtvenikom", jer se na njemu prinosi Beskrvna Žrtva za svet. Presto predstavlja i grob Hristov, jer se na njega polaže Telo Hristovo.

U skladu sa dvojakim značenjem Prestola, on se pokriva sa dva pokrivača, donjim, belim, koje se naziva "sračica" – što znači košulja. To je belo laneno platno kojim se prekriva presto prilikom osvećenja. Simvoliše pokrov u koji je bilo uvijeno telo Hristovo prilikom polaganja u grob i ne menja se. "Inditija" (ova grčka reč znači: odevam, navlačim), i načinjena je od dragocenog, sjajnog materijala, a predstavlja slavu Prestola Gospodnjeg. Najbitniji deo Prestola čini antimins (od grčkog "anti" što znači "umesto" i latinskog mensa, što znači "sto, presto") ili "umesto stola". U današnje vreme antimins je svileno platno sa predstavom polaganja Gospoda Isusa Hrista u grob. Bez antiminsa se ne može služiti Liturgija. Antimins, složen načetvoro, zavija se u posebno u svilenu tkaninu koja je po razmerama nešto veća od njega i naziva se "iliton" od grčke reči, što znači "umotavam, uvijam". Iliton predstavlja pelene u koje je Gospod bio povijen prilikom Rođenja, a istovremeno i platno  kojim je bila uvijena glava Hristova kad je pogreben.

Središnji deo hrama, koji se obično naziva brodom crkve, služi  kao mesto za verni narod.

Ulazni deo hrama naziva se priprata ili pronaos.

Osvećenje hrama po pravilima Pravoslavne crkve vrši episkop. Za osvećenje hrama potrebno je pripremiti:

 1. Svete mošti, Sveto miro, voskomastih, što Arhijerej donosi sa sobom.
 2. Sračica
 3. Četiri velika sunđera, rasečena na polovine, za pranje Časne Trpeze.
 4. Ružina voda – kupuje se u drogerijama ili parfimeriji.
 5. Čista platna – 4 komada od po 1 metar, za pranje Časne Trepeze.
 6. Jedna velika košulja od belog platna (sa rukavima), koju Arhijerej oblači preko ornata prilikom pranja Časne Trpeze.
 7. Četiri kecelje – „pregače“, od belog platna, koje sveštenici pripasuju preko ornata prilikom pranja Časne Trpeze.
 8. Jedan veći sud sa toplom vodom za pranje Časne Trpeze.
 9. Četiri komada sapuna za umivanje ruku i pranja Časne Trpeze i 4 peškira za brisanje ruku.
 10. Polovina litre crvenog vina koje se meša sa ružinom vodom.
 11. U sredini Časne Trpeze ili u stubu na kome stoji Trpeza, treba da je iskopano udubljenje dugo oko 10 cm, široko oko 6 cm i duboko oko 6 cm, u koje će se položiti Svete Mošti. Za ovo udubljenje treba poklopac od kamena, ravan sa površinom Trpeze. Da bi se otvor po polaganju Svetih moštiju zatvorio treba  pripremiti sitnog peska, koji se stavlja u otvor, a zatim se stavlja voskomastih i kada se stavi poklopac, ako voskomastih izađe, onda se špaknom voskomastih razmaže po prestolu.
 12. Male ikone četvorice jevanđelista, od platna, koje se utvrđuju sa voskomastihom na četiri ugla Časne Trpeze. Može biti i obično platno na kome se ispišu imena jevanđelista.
 13. Čaša ili šolja u koju se naliva Sveto miro za pomazivanje zidova hrama.
 14. Jedna motka, na vrhu rascepljena, na koju se pričvrsti sunđer ili vata, za pomazivanje zidova hrama.
 15. Mala mazalica (četkica) za Sveto miro.
 16. Špakna.
 17. Jedan sto, pokriven platnom, na koji treba staviti vozduh, i na vozduhu pripremiti diskos i zvezdicu, na koji će se staviti Svete mošti i dva svećnjaka.
 18. Pre osvećenja hrama sveštenik unapred osveti jedan sud vode po činu Malog vodoosvećenja.
 19. Bogoslužbene odežde: stihar, orar, epitrahilj, narukvice, pojas, nadbedrenik, felon.
 20. Bogoslužbene knjige: Jevanđelje, apostol, psaltir, časoslov, služebnik, trebnik, minej, triod, oktoih, parimejnik.
 21. Bogoslužbeni sasudi: putir, diskos, zvezdica, koplje, kašičica za pričešće, pokrivači (darci) za svete sasude, guba, posuda za toplotu, darohranilnica, daronosica, Krst za blagosiljanje.
 22. Pokrivači za Časni Presto: sračica, inditija, iliton (platno u koji se uvija antimins), antimins.

Uoči osvećenja hrama služi se svenoćno bdenije. Sa službom obnovljenja hrama sjedinjuje se služba hramu. Služba obnovljenja hrama nalazi se u mineju (13. septembar).

Ispred carskih dveri postavlja se sto i pokrivač povrh stola. Na sto se postavlja: Jevanđelje, časni Krst i svećnjaci sa svećama. Sto je postavljen tako da se može na večernju izvršiti mali vhod oko njega.

Na dan osvećenja hrama, određeni sveštenik osvećuje vodu po činu malog osvećenja vode.

Ako Arhijerej sa sobom donosi Svete Mošti u novi hram, pred Spasiteljevom ikonom (ispred ikonostasa) postavlja se stočić sa svećom i diskos, zvezdica i pokrivač za diskos. Mošti su na diskosu. (Ako Arhijerej donese Mošti još uoči osvećenja, za vreme bdenija pred Svetim Moštima gori sveća).

U oltaru sa desne strane postavlja se sto sa prekrivačem i na njemu se nalazi: sračica, inditija, osvećeni Antimins, guba, iliton, jevanđelje, ikonice četvorice jevanđelista, Krst za Svetu Trpezu, svećnjacima sa novim neupaljenim svećama, putir, diskos, koplje, kašičica, ubrus, guba za putir, prosfore, vino, voda, svećnjak sa svećom za predloženje (proskomidiju) i duga motka za pomazivanje zidova hrama Svetim Mirom.

Arhijerej određuje jedno svešteno lice da vodi računa o voskomastihu. Neposredno pred Dolazak Arhijereja, na rešou nalazi se sud sa nekoliko litara vode, u ovaj sud se stavlja posuda sa voskomastihom, koji se mora neprestano mešati, jer postoji opasnost da iskipi.

Posle dolaska Arhijereja u hram, i oblačenja, đakoni oblače Arhijereja (povrh odeždi) u sračicu, tj. beli košulju.

Zatim, Arhijerej sa sveštenstvom ulazi u olatar i počinje osvećenje hrama. Đakon prinosi Arhijereju osvećenu vodu, a Arhijerej kropi njome Trpezu sa svih strana, a takođe i voskomastih.

Đakon govori: Gospodu se pomolimo.

Sveštenici: Gospode pomiluj.

Arhijerej čita glasno molitvu:
Gospode Bože, Spasitelju naš, koji sve činiš za spasenje roda ljudskoga, primi molitvu nas nedostojnih slugu tvojih i osposobi nas u ovom času, da neosuđeno izvršimo osvećenje ovog hrama, u ime Svetoga (ime) i da u njemu izvršimo postavljenje trpeze.

Vozglas: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Dalje se nastavlja osvećenje hrama...

Srećko Zečević, protojerej