Meni
Korpa

Traganje za duhovnim vidom - Radmila Mišev

Traganje za duhovnim vidom - Radmila Mišev
-19 %
Traganje za duhovnim vidom - Radmila Mišev

Kroz ži­vot­nu pri­ču že­ne ko­ja od tre­nut­ka ka­da je pr­vi put ušla u cr­kvu da za­pa­li svi­je­ću po­či­nje da „tra­ga za du­hov­nim vi­dom“, autor ove knji­ge, Ra­da Mi­šev, pri­pre­ma či­ta­o­ca ne sa­mo za ula­zak u hram, ne­go i za sve­to­ta­jin­ski ži­vot u Cr­kvi. Isto­vre­me­no je uči­ni­la i pa­žljiv pri­stup naj­zna­čaj­ni­jim hri­šćan­skim pra­zni­ci­ma uz upo­zna­va­nje sa nji­ho­vom biblijsko - li­tur­gij­skom osno­vom. S primjer­nom tre­zve­no­šću na­gla­si­la je zna­čaj po­sta, mo­li­tve, is­po­vi­je­sti, re­dov­nog uče­šća u sve­tim bo­go­slu­že­nji­ma i po­što­va­nja cr­kve­nog po­ret­ka.

…U na­šem vre­me­nu ma­lo je ko­me po­šlo za ru­kom, kao auto­ru ove knji­ge, da ta­kvom to­pli­nom i pro­du­ho­vlje­no­šću knji­žev­ne ri­je­či, ali bez su­vi­šne pa­te­ti­ke, uve­de či­ta­o­ca u sve­šte­nu at­mos­fe­ru hra­ma i sve­te slu­žbe Bo­ži­je.


Strana: 313
Povez: Meki
Pismo: Ćirilica
Godina izdanja: 2017.

Napišite recenziju

Molimo prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Zbog različitih faktora koji utiču na jačinu i svetlinu ekrana, kao i zbog prilagođavanja boja tokom proizvodnje, ne možemo garantovati da će slika prikazana na našem sajtu biti u potpunosti identična predmetu u prirodnom ambijentu.

Iako ćemo se truditi da naši prikazi budu što verniji, molimo vas da imate u vidu da se boje, sjaj i drugi faktori mogu razlikovati u zavisnosti od postavki vašeg ekrana i osvetljenja prostora u kojem se nalazite. Uvek smo tu da odgovorimo na vaša pitanja i pružimo dodatne informacije o proizvodu ako vam je potrebno.

500,00 RSD
620,00 RSD
  • Stanje: 3
  • Šifra artikla: 8010
  • Težina sa ambalažom: 540.00 gr
  • Dimenzija: 24.00cm x 14.00cm x 1.50cm
  • SKU: #
Pogledano: 6818
Ova veb lokacija koristi kolačiće da personalizujemo sadržaj i oglase, da obezbedimo funkcije društvenih medija i analiziramo naš saobraćaj. Takođe delimo informacije o vašem korišćenju našeg sajta sa našim partnerima za društvene medije, oglašavanje i analitiku koji ih mogu kombinovati sa drugim informacijama koje ste im dali ili koje su prikupili vašim korišćenjem njihovih usluga.